e 起輕鬆生活-進入電腦新世界 課程 4/24 開課!
發布日期:2017-04-21  人氣:40  【山上DOC】

e 起輕鬆生活-進入電腦新世界  課程 4/24 開課!

e 起輕鬆生活-進入電腦新世界 wink


 

上課日期:4/24  、4/26 、4/28

 

上課時間:晚上 18:30 ~ 21:30

 


課程內容 :

 

1. 認識電腦〈包含筆電〉

                

2. 介紹電腦操作環境 、輸入法介紹

           

3. 網路查詢功能 、線上影音介紹      

           

〈Youtube 、線上影片電視劇 、音樂欣賞〉

 

4. Google map 應用 、路況導航